Cultural Meanings and Vernacular Genres (CMVG)

Cultural Meanings and Vernacular Genres (CMVG) on Helsingin yliopiston piirissä toimiva folkloristiikan alan tutkijayhteisö, joka osallistui vuosina 2010–2012 toteutettuun tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainväliseen arviointiin. Menestymisensä johdosta CMVG sai yliopistolta neljäksi vuodeksi (2013–2016) toimintamäärärahan.  (Ks. arvioinnin tulokset.)

CMVG edistää kriittistä tieteellistä keskustelua, jäsentensä tutkimustoimintaa ja kansainvälisiä yhteyksiä sekä järjestää tieteellisiä tilaisuuksia ja osallistuu sellaisten järjestämiseen yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

CMVG:n vastuullisena johtajana toimii Helsingin yliopiston folkloristiikan professori Lotte Tarkka (lotte.tarkka(at)helsinki.fi).

CMVG:n toiminta ja yhteistoiminta vuonna 2013

1

Kulttuurin tutkimuksen kollokvio (KTK), uusi luentoalustusten ja keskustelujen sarja, joka kokoaa yhteen laaja-alaisesta kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opiskelijoita lähinnä Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan oppiaineiden piiristä.

Kollokvion takana ovat CMVG:n lisäksi kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden suunnitteluryhmä sekä kulttuurin tutkimuksen yhteistyöhanke Performanssi kulttuurin, vallan ja uskon kolmiossa, joka on rahoitettu humanistisen tiedekunnan myöntämistä Tulevaisuusrahaston varoista.

2

Register II: Emergence, Change and Obsolescence -kollokvio Helsingissä 22-24.5.2013, yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingin yliopiston folkloristiikan oppiaine sekä Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Oral and Literary Culture in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region, joht. Tuomas M.S. Lehtonen.

3

Kaarle Krohnin 150-vuotis- ja folkloristiikan oppiaineen 125-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopistomuseo Arppeanumin luentosalissa, Snellmaninkatu 3, toinen kerros, 6.9.2013. Yhteistyössä folkloristiikan oppiaineen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.

4

Kaksiosainen temaattinen sessio American Folklore Societyn konferenssissa Providencessa, Rhode Islandissa 16.–19.10.2013.

Yhteistyökumppanina  Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti ’Oral Poetry, Mythic Knowledge, and Vernacular Imagination: Interfaces of Individual Expression and Collective Traditions in Pre-modern Northeast Europe’, joht. prof. Lotte Tarkka).